Speidaropptak med kokkekamp i Svartehol 27. – 28. april!

fredag 12. april 2019

Gjer deg klar til speidaropptak med gudsteneste og fornying av speidarløftet, og ikkje minst den tradisjonelle kokkekampen!

Tradisjonen tru arrangerer vi speidaropptak i samband med St. Georgsdagen, speidaren sin internasjonale festdag. Under speidaropptaket vil aspirantane avlegge speidarløftet for første gong, medan speidarar og roverar fornyar sine speidarløfte. Vi inviterer føresette, annan familie og vener til å delta på seremonien i lag med speidarane.

Program laurdag 27. april:

1530: aspirantar og speidarar går samla frå bommen
1700: speidar- og roveropptak med speidargudsteneste og fornying av speidarløfte i Svartehol

Laurdag kveld: kokkekamp, leirbål og overnatting (sjå eigen info om dette under)

Søndag 28. april:

1100: henting ved bommen

Kokkekamp:

Det er tradisjon at vi utfordrar nye og etablerte speidarar til kokkekamp i samband med speidaropptaket. Som førebuing er det lurt å finne nokon å slå seg i lag med og planlegge eit måltid de skal lage, enten på bål eller på gassbluss. Laga må sjølv ha med seg ingrediensane til måltidet. Målet er å imponere leiarane og dei andre speidarane. Vi stiller med dommar og premiar!

Overnatting:
Dei som ønskjer er velkomne til å overnatte. Den faste gapahuken vil først og fremst vere reservert for aspirantar og dei yngste speidarane, men dei som vil kan òg overnatte i hytta (med atterhald om nok plassar). Elles er det ope for alle som ønskjer det å lage gapahuk i området. Vi har presenningar som kan nyttast til dette.

Ta med:

 • speidarskjorte, skjerf og kniv (dei som har)
 • ingrediensar og konkurranseinstinkt til kokkekampen
 • eigen (grill-) mat og drikke til kvelds laurdag (eller et maten du har laga på kokkekamp), og frukost søndag
 • tallerken, kopp og bestikk
 • ev. utstyr og varme kle til overnatting
  • varm sovepose og liggeunderlag
  • hue, vottar og ekstra ullsokkar
  • hovudlykt/lommelykt
  • gode kle og sko

SJÅ ELLES PAKKLISTER ETC PÅ HEIMESIDA

 

Speidarhelsing

Leiarane

Påmelding til kretsleir 29. juni til 6. juli 2019

måndag 4. mars 2019

FRIST FOR BINDANDE PÅMELDING TIL KRETSLEIR I EIDFJORD ER ONSDAG 13. MARS 2019

Kaupanger speidargruppe deltek i år på ei reise «Att og fram» i tid i Øvre Eidfjord 29. juni til 6. juli! Det er Hordaland, Ryvarden og Sogn og Fjordane kretser som arrangerer kretsleiren med dette spennande temaet, der det m.a. blir haik på sjølvaste Hardangervidda.

REISE

Vi reiser med bilar til Eidfjord og tek sikte på å få dekt transporten.

OM LEIREN

Det ligg detaljert informasjon om kretsleiren på heimsida https://www.kretsleir.no/.

PRIS

Pris for speidarar og roverar er 2000 kroner, men Kaupanger speidargruppe vil dekke minst halvparten av leiravgifta. Vi tek òg sikte på å få dekt transporten slik at flest mogleg kan delta.

BINDANDE PÅMELDING

Vi håper så mange som mogleg har høve til å vere med til Eidfjord på denne flotte opplevinga!

Fyll ut påmeldingsskjemaet nedanfor innan fristen onsdag 13. mars (ver obs på kort frist!) og ver med på årets høgdepunkt! Ved spørsmål ta kontakt med Daniel (90827356) eller Trude (91556522) eller sjå leiren si heimeside.

Meir informasjon kjem etterkvart. Helsing leiarane!

Namn

E-post

Telefon

Fødselsdato:

Postadresse:

Rover per 1.6.2019 (ja/nei):

Alle: Har du matallergi eller annen allergi? Kva type?

Alle: Har du behov for særskilde medisinar som leiarane bør vite om? Ev. kva type?

Alle: Har du spesielle religiøse eller andre behov?

Merknadar:

 

 

Hodlekve 8. – 10. mars 2019

onsdag 27. februar 2019

OBS: PÅMELDINGSFRIST ONSDAG 6. MARS PÅ PÅMELDINGSSKJEMA NEDST I ARTIKKELEN

Grunna lite snø utgår den tradisjonelle snøholeturen i år. Nytt av i år er at aspirantar òg kan delta på overnatting begge dagar, dersom dei ønskjer.

FREDAG 8. mars

 • Samling ved SIL-hytta i Hodlekve frå kl 18:00
 • Anlegget er ope for heile speidarfamilien (føresette/søsken/besteforeldre). Vi har alpinanlegget fram til ca. kl. 20:30
 • Vi samlast til kvelds i hytta frå kl. 1900. OBS! Til kvelds ber vi om at alle foreldra tek med seg mat som me set på eit langbord til kvelds (t.d. pizzabollar, rundstykke e.l.)
 • Dei av aspirantane og speidarane som ønskjer det overnattar i SIL-hytta

LAURDAG 9. mars

 • Vi vert ute heile dagen med ulike aktivitetar, mellom anna (ski)skyting og Røde kors-opplegg. Vi tek atterhald om køyring i bakken avhengig av snøtilhøva
 • Om kvelden vert det kos og moro inne i SIL-hytta

SØNDAG 10. mars

 • Rydding ut av hytta innan kl. 09:00
 • Henting mellom kl. 09:00 og 10:00

TA MED

 • Godt med kle og utstyr for å vere ute i fleire dagar; speidarskjerf dei som har
 • Ski og eventuelt slalåmutstyr/telemarksutstyr til bakken; akebrett OBS: MERK SKI OG KLEDE!
 • Sovepose og liggjeunderlag
 • Kopp, fat og bestikk
 • Mat til felles kvedsmat på fredag kveld. Maten utanom fredagskvelden vert kjøpt inn og ordna felles

PRAKTISK INFORMASJON

Vi treng hjelp av føresette og rovere på laurdag. Det kjem eige melding om dette. Kryss av på skjema nede om de har høve til å hjelpe til!

Kan du bidra med program (song, vitsar, historier, sketsjar m.m.)? Still opp åleine eller i grupper.

Pris: 150,- per speidar/aspirant (familie, venar m.m. gratis)

PÅMELDINGSFRIST ONSDAG 6. MARS – PÅ SKJEMA UNDER!

Ta gjerne kontakt med Daniel (90827356) eller Trude (91556522), send e-post til speidar.epost@gmail.com eller skriv melding i meldingsboksen ved påmeldinga om du har spørsmål!

Speidarhelsing leiarane

Namn

E-post

Klassetrinn

Eg ønskjer å overnatte i SIL-hytta

Eg har ein føresett som kan hjelpe til ute på laurdag på dagtid

Eg har ein føresett som kan hjelpe til med mat inne på kvelden på laurdag

Andre meldingar

Årsmøte 2019

torsdag 17. januar 2019

 

Innkalling til årsmøte i Kaupanger speidargruppe

Sundag 27. januar 2019, kl.18 på Vesterland 

Me vil invitera speidarar, speidaraspirantar, foreldre, sysken, besteforeldre og vener til å vera med på Kaupanger speidargruppe si årsmøtet.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av ordstyrar; val av skrivar; val av to personar som signerer referat frå årsmøtet
 3. Årsmelding 2018 og årsplan 2019
 4. Rekneskap 2018
 5. Budsjett 2019
 6. Takk for motteke støtte i 2018
 7. Nye leiarar
 8. Val av gruppeleiar; val av kasserar; val av revisor
 9. Informasjon om kretsleii Øvre Eidfjord med Sogn og Fjordane, Hordaland og Ryvarden krets frå 29. juni til 6. juli 2019
 10. Anna

Ta med kaffimat for felles kakebord. Me serverar saft og kaffi. Under maten vert det framsyning av bildar og/eller video frå speidaraktivitetar.

VEL MØTT!
Leiarane i Kaupanger speidargruppe