Om oss

Kaupanger speidargruppe har fokus på friluftsliv og dei moglegheitene som ligg i å bruke naturen rundt oss. Vi legg vekt på at det skal vere låg terskel og kjekt å delta på turar og arrangement med oss. I dette ligg det m.a. at speidargruppa er opptekne av å stille med naudsynt utstyr slik at økonomien til speidarane og deira familiar ikkje skal vere til hinder for å ta del i dei gode natur- og fritidsopplevingane.

Kontakt oss på e-postadressa: speidar.epost@gmail.com og følg med på Facebooksida vår!