Invitasjon til rafting laurdag 29.august, for 9.klasse og oppover

onsdag 19. august 2015

Kaupanger speidargruppe inviterar til gratis RAFTING

Laurdag 29.august 2015.

Meir info, sjå http://www.riverpig.no

 

ELVEPURKA eller BOSS HOG

Me legg opp til 2 ulike turar i år, ELVEPURKA og BOSS HOG. ELVEPURKA for alle mens BOSS HOG er open for speidarar over 15 år.

 

KØYRING

Me møtest ved Kaupangersenteret kl. 12.30 for felles køyring inn til Jostedalen. Raftinga startar kl. 14. Det kan bli naudsynt at 1-2 foreldre køyrer, dersom det blir mange deltakarar.

 

KLE

Ta med gode ullkle (ulltrøye og ullstillongs) for å ha på kroppen under våt-draktene, gjerne 2 lag (me får utlevert våtdrakter, sko, redningsvestar og hjelm) + handduk.

 

MAT:

Kvar enkelt speidar tek sjølv med seg litt mat og drikke.

 

PÅMELDING:

Påmelding til Harald så snart som råd, og seinast innan mandag 24.august via epost: fimreite@online.no eller på SMS på telefon: 91 80 57 68.

 

Hugs å skriva namn og kva tur du vil vera med på ! Det kan bli fullt, så det er først til mølla

 

HENTING:

Det er noko usikkert kva tid me er attende ved Senteret, men dersom raftinga tek 3 timar vil me vera attende ca. kl. 18.

 

Har du spørsmål er det berre å ringja:

 

Harald Fimreite

Mobil: 91 80 57 68

Familetur til Aurlandsfjellet utsett til 11-13 september

sundag 16. august 2015

 

Uvanleg mykje snø i fjellet og kald vår har gjort at det framleis i midten av august ligg is på dei fleste fjellvatna på Aurlandsfjellet.

Vi har av den grunn utsett Famileturen til Aurlandsfjellet til 11-13 september og flytt den til Østerbø i hjerte av Aurlandsdalen ved Rv 50.

Her vil det bli mulighter for fottur ned Aurlandsdalen med kyndige guider og fisking i eit av Norges beste fjellfiskeområde.

Overnatting i telt/lavo, ta med eller lån av oss.

Det er og mulighet for overnatting i hytter og leiligheter. Ta direkte kontakt med
Østerbø Turisthytte eller Østerbø Fjellstova

Aurlandsdalen representerer noe av det vakreste og mest storslagne i norsk natur. Stupbratte fjell kaster seg loddrett ned i dype elvegjel, og på toppene er det panoramautsikt. Små bekker og mektige fosser – nedlagte gårder og gamle støler. Østerbø (Øvstebø) var nærmeste/øverste gård på Sognesiden, og her bodde fastboende helt fram til århundreskiftet. Ruten fra Østerbø til Vassbygdi var siste del av denne ferdselsveien mellom øst og vest. I dag er dette en svært populær fottur på ca. 20 km (6 timer gangtid i gjennomsnitt), med en høydeforskjell på 750 m.

Nærere info vil kome

Har du spørsmål ? Ta kontakt med Sverrir på tlf 40400475