Årsmøte 2019

 

Innkalling til årsmøte i Kaupanger speidargruppe

Sundag 27. januar 2019, kl.18 på Vesterland 

Me vil invitera speidarar, speidaraspirantar, foreldre, sysken, besteforeldre og vener til å vera med på Kaupanger speidargruppe si årsmøtet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av ordstyrar; val av skrivar; val av to personar som signerer referat frå årsmøtet
  3. Årsmelding 2018 og årsplan 2019
  4. Rekneskap 2018
  5. Budsjett 2019
  6. Takk for motteke støtte i 2018
  7. Nye leiarar
  8. Val av gruppeleiar; val av kasserar; val av revisor
  9. Informasjon om kretsleii Øvre Eidfjord med Sogn og Fjordane, Hordaland og Ryvarden krets frå 29. juni til 6. juli 2019
  10. Anna

Ta med kaffimat for felles kakebord. Me serverar saft og kaffi. Under maten vert det framsyning av bildar og/eller video frå speidaraktivitetar.

VEL MØTT!
Leiarane i Kaupanger speidargruppe