Årsplan 2019

Årsplanen til Kaupanger speidargruppe for 2019 er no klar i grove trekk. Vi tek atterhald om endringar, og vil oppdatere informasjonen fortløpande. Vi vil òg legge ut meir detaljert informasjon om dei einskilde arrangementa her på heimesida. Årsplanen finn du her: Årsplan for Kaupanger speidargruppe 2019