Nettkongen.no v/AleksanderAleksander Grinnbo Høyum

All articles by Nettkongen.no v/Aleksander

 

Minne frå landsleiren 2013: Klar for haik!


Sjå meir..  

Minne frå landsleiren 2013: Tur til Preikestolen


Sjå meir..  

Tur til Lingesete 2009


Sjå meir..  

Grasrotandelen

Her ser de kor mange spelarar som har støtta oss med Grasrotandelen gjennom spel hos Norsk Tipping dei siste åra, og kor mykje me har fått utbetalt. Grasrotandelen er ei stor støtte for Kaupanger Speidargruppe og me håpar så mange som mogleg benyttar denne sjansen til å støtta oss. Det kostar deg ikkje noko, og
Sjå meir..  

Vil du bli leiar?

Vi er ei glad og aktiv leiargruppe, men ønskjer alltid nye leiarar velkomen. Dersom du som føresett, rover eller tidlegare speidar har lyst til å vere med som speidarleiar, ta kontakt på Facebook!
Sjå meir..  

Vil du vera med?

Me startar med aspirantopplæring i 5.klasse.  Normalt har me informasjonsmøte rett etter haustferien.  Opplæringa pågår nokre kveldar og nokre helgar i løpet av hausten og vinteren, og aspirantane vert tekne opp som fullverdige speidarar i Svartahol på St.georgsdag i slutten av april.  Deretter er det turar om lag 1 gong i månaden.  Det er heilt
Sjå meir..  

Minne frå Landsleiren i 2009


Sjå meir..