Vil du bli leiar?

Vi er ei glad og aktiv leiargruppe, men ønskjer alltid nye leiarar velkomen. Dersom du som føresett, rover eller tidlegare speidar har lyst til å vere med som speidarleiar, ta kontakt på e-postadressa speidar.epost@gmail.com. Kontakt ev. gruppeleiar, Trude Knagenhjelm på telefon 91556522 eller troppsleiar, Daniel Meisterplass på telefon 90827356.