Vil du vera med?

Me startar med aspirantopplæring i 5.klasse.  Normalt har me informasjonsmøte rett etter haustferien.  Opplæringa pågår nokre kveldar og nokre helgar i løpet av hausten og vinteren, og aspirantane vert tekne opp som fullverdige speidarar i Svartahol på St.georgsdag i slutten av april.  Deretter er det turar om lag 1 gong i månaden.  Det er heilt frivillig å delta på turar, og har du ikkje lyst eller høve til å vera med ein gong eller to, så er det heilt greitt!